Home

Permanente educatie

LET OP! Op dit moment zijn enkel de NLQF-4 PE-examens te boeken.

De NLQF-6 PE-examens zijn zo spoedig mogelijk te boeken. 

Permanente educatie diplomastelsel burgerzaken

De PE-regeling (PE = Permanente Educatie) houdt in dat binnen een periode van drie jaar de geldigheid van een behaalde diplomalijn weer met drie jaar kan worden verlengd door het behalen van het PE-examen. De kandidaat ontvangt als vervolg daarop het PE-certificaat van de betreffende diplomalijn met een geldigheid van drie jaar.

Een PE-examen is een examen over de kerntoetstermen van de modules waaruit de diplomalijn bestaat, exclusief de eventuele vaardigheidsmodules (V1/V2/S0). Voor de basis diplomalijnen 1, 2, 3 en 4 bestaat het PE-examen uit een theorie-examen. Voor de specialist diplomalijnen 5, 6 en 7 bestaat het PE-examen uit een theorie-examen en een praktijkopdracht. Voor de specialist diplomalijn 8 bestaat het PE-examen uit een praktijkopdracht.

Het is mogelijk om in het laatste half jaar van de driejaarsperiode al een PE-examen te doen, waarbij de nieuwe driejaarstermijn ingaat op het einde van de lopende driejaarsperiode. Een PE+-examen is bedoeld voor degene die hun PE en daarmee hun diploma hebben laten verlopen.

Een PE+-examen is een PE-examen plus de vaardigheidsmodules V1 en V2 (voor een basisdiplomalijn) of S0 voor een diplomalijn op specialistniveau

Grandfatherregeling diplomastelsel burgerzaken

Het kan zijn dat op basis van verkregen maar inmiddels verlopen behaalde examens (certificaten/diploma’s) en/of een brede werkervaring binnen Burgerzaken sprake is van veel relevante kennis, inzichten, vaardigheden en vakbekwame professionaliteit. Hiervoor is de Grandfathterregeling ontwikkeld.

De Grandfatherregeling gaat ervan uit dat een medewerker Burgerzaken zijn vakbekwaamheid op de diplomalijnen 1, 2, 3 en/of 4 wil aantonen om direct te kunnen starten met een diplomalijn op NLQF niveau-4 of -6 (namelijk direct met diplomalijn 2, 3 of 4; door een PE-examen af te leggen over diplomalijn 1) of op NLQF niveau-6 (namelijk direct met diplomalijn 5, 6, 7 of 8; door een PE-examen af te leggen over diplomalijn 1 en 2, 3 of 4). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de PE-examens voor de diplomalijnen 1, 2, 3 en 4.
Zie het overzicht diplomalijnen Herziene Diplomastelsel Burgerzaken, om te zien welke diplomalijnen elkaar dienen op te volgen.

Bedenk nog wel dat ook binnen de Grandfatherregeling geldt dat hercertificering van de praktijkdelen van de modules B1a, B1b en S3 aan de orde is (zie hiervoor hoofdstuk 4 over de PE-regeling).

Voor de diplomalijnen op specialistniveau (5, 6, 7 of 8) is geen PE-examen beschikbaar op grond van de grandfatherregeling. Ook hiervoor geldt dat voor een PE-examen ervan wordt uitgegaan dat sprake is van een hercertificering binnen drie jaar van een behaald diploma op basis van losse module-examens op NLQF niveau-6.