Home

‘Oud’-gediplomeerden Diplomastelsel Burgerzaken

Gedeeltelijke Vrijstellingen voor B0, V1 en V2.

Heb jij één of meerdere diploma’s behaald in het ‘oude’ Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 of daarvoor een BOBZ/BOP/BABZ/MLO-BZ diploma behaald, en ben je werkzaam gebleven bij Burgerzaken nadat je dat diploma hebt behaald, dan kun je een (gedeeltelijk) vrijstellingsverzoek indienen bij de NVVB PublieksAcademie (via de website) voor de modules B0: Startersmodule, V1: Dienstverlening en V2: Zelfontwikkeling voor Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken.

Een behaald ‘oud’ Diploma Burgerzaken Algemeen, Persoonsinformatiemanagement of Identiteitsmanagement levert vrijstelling op voor de B0 Startersmodule, omdat men heeft aangetoond, door middel van het hebben behaald van de kennismodules uit een ‘oud’
Diploma, dat over die basiskennis wordt beschikt.

Een behaald ‘oud’ diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 met de vaardigheidsmodule V1: Dienstverlening levert (automatisch) vrijstelling op voor V1: Dienstverlening in het Herzien Diplomastelsel Burgerzaken binnen de diplomalijn Basiskennis Burgerzaken, indien het certificaat van V1 niet ouder is dan drie jaar. 

Is een ‘oud’ diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 met V2: Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoeken behaald of is het V1-certificaat verlopen, dan hoeft de medewerker Burgerzaken geen vrijstelling aan te vragen voor het examen V1: Dienstverlening. In plaats daarvan moet de medewerker een Werkgeversverklaring aan de NVVB PublieksAcademie overleggen. Is een BOBZ/BABZ/BOP/MLO-BZ diploma behaald en ben je werkzaam gebleven binnen Burgerzaken, dan heb je ook recht op vrijstelling voor V1: Diestverlening met behulp van de Werkgeversverklaring.

In deze verklaring geeft de leidinggevende aan dat de medewerker Burgerzaken over voldoende vaardigheden uit de V1: Dienstverleningsmodule beschikt om daarmee vrijstelling voor het examen van V1: Dienstverlening te kunnen verkrijgen.

Een ‘oud’ diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 of een daarvoor behaald BOBZ/BOP/BABZ/MLO-BZ diploma levert een gedeeltelijke vrijstelling op voor V2 Zelfontwikkeling, in die zin dat een ‘oud’ gediplomeerde enkel een reflectieverslag (huiswerkopdracht) dient aan te leveren op basis van het V2 toetsplan (zonder CGI (Criterium Gericht Interview: eindgesprek). Dit mag ook al een eerder geschreven verslag zijn, als het maar aansluit of sluitend gemaakt wordt op de toetstermen uit het V2 Zelfontwikkeling toetsplan. De beoordeling betreft het doornemen van het reflectieverslag met waar van toepassing een advies door degene die het verslag leest. De beoordeling betreft Voldaan/Niet voldaan. Bij een Voldaan levert het vrijstelling op voor V2: Zelfontwikkeling binnen diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken. 

De behaalde vaardigheidsmodule V2 Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoeken levert ook (automatisch) een vrijstelling op voor de herziene module ‘B12 Huisbezoek, van vooronderzoek tot afhandeling’ indien het certificaat van V2 niet ouder is dan drie jaar. 

Met een ‘oud’ diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 of een daarvoor behaald BOBZ/BOP/BABZ/MLO-BZ diploma kun jij op deze manier jouw diploma sneller ‘omzetten’ naar een herzien Diploma Basiskennis Burgerzaken (diplomalijn 1), waarbij ook (nog geldige) certificaten van B1a (of M1a), B2 (of M2 en M3), B3 (of M4) en B8 (of M11) benodigd zijn.

Op die manier kom je in de PE-regeling (Permanente Educatie) terecht, waarbij geldt dat je je behaalde Diploma Basiskennis Burgerzaken om de drie jaar kunt actualiseren met een zogenaamd PE-examen (meer informatie over de PE-regeling vind je op de website van de NVVB PublieksAcademie). Ook kun je na het behalen van het diploma 1: Basiskennis Burgerzaken verder in het Diplomastelsel Burgerzaken met opvolgende diplomalijnen op het NLQF-4 niveau. Het overzicht van de diplomalijnen uit het Diplomastelsel Burgerzaken vind je ook op de website van de NVVB PublieksAcademie.

Grandfatherregeling

Het kan zijn dat op basis van verkregen maar inmiddels verlopen behaalde examens (certificaten/diploma’s) en/of een zeer ruime en brede werkervaring binnen Burgerzaken sprake is van veel relevante kennis, inzichten, vaardigheden en vakbekwame professionaliteit. Hiervoor is de Grandfathterregeling ontwikkeld.

De Grandfatherregeling gaat ervan uit dat een medewerker Burgerzaken zijn vakbekwaamheid op diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken wil aantonen om direct te kunnen starten met het behalen van een verdiepende diplomalijn op NLQF niveau-4 , namelijk diplomalijn 2, 3 en/of 4. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het PE-examen over diplomalijn 1.

Zie de Grandfatherregeling op de website van de NVVB PublieksAcademie voor het doen van een PE-examen op NLQF niveau-4 over Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken om direct te kunnen starten met de modules uit diplomalijn 2: Verblijf en Adres, 3: Burgerlijke stand-Basis of 4: Basisregistatie personen-Basis.

Bedenk nog wel dat ook binnen de Grandfatherregeling geldt dat (her)certificering van het vaardigheidsgedeelte van de modules B1a, B1b en S3 aan de orde is.

(Her)certificering voor het vaardigheidsgedeelte van de modules B1a, B1b en S3 bij PE-examen

Voor bepaalde modules moet een uitzondering op het PE-examen worden gemaakt. Dit betreft de vaardigheidsgedeelten van de modules B1a (Identiteit en identiteitsdocumenten), B1b (Brondocumenten) en S3 (Identiteit en identiteits- en brondocumenten) vanwege het belang van het bijhouden van technische ontwikkelingen binnen ID-fraude. Voor die modules geldt de onderhoudsplicht van drie jaar voor de vaardigheid van technische en tactische profiling en het onderzoeken van documenten (dus geen theorie-examen; dat valt binnen het PE-examen over de gehele diplomalijn waarvan de module ook deel uitmaakt op het moment dat je een diploma gaat verlengen met drie jaar).

Voor de hercertificering na drie jaar van het vaardigheidsgedeelte van de B1a, B1b en S3 module  bieden de KMar en de IND een opmaat-oplossing aan door middel van een hercertificeringsdag (actualiteitendag). Is de actualiteitendag B1a en/of B1b gevolgd en het PE-examen over de betreffende diplomalijn gedaan waar de module onderdeel van uitmaakt, dan wordt voldaan aan de PE-regeling met betrekking tot de ID-fraude modules en jouw diploma.

Heb je geen diploma behaald, maar wil je enkel je losse (bv. B1a/B1b/S3) certificaat met drie jaar verlengen, dan volg je de Actualiteitendag B1a en/of B1b en maak je wél het (losse) bijbehorende hercertificerings-theorie-examen van de betreffende module om jouw certificaat weer met drie jaar te verlengen. Ook dit doe je binnen de driejaarstermijn, om te voorkomen dat je alle (vaardigheids- en theorie-)examens weer opnieuw moet doen.