Home

Gediplomeerden 2016-2021 Diplomastelsel Burgerzaken

Gedeeltelijke Vrijstellingen voor B0, V1 en V2.

Heb jij één of meerdere diploma’s behaald in het ‘oude’ Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 dan kun je een vrijstellingsverzoek indienen bij de NVVB PublieksAcademie voor de module(s) B0 Startersmodule, V1 Dienstverlening en/of V2 Zelfontwikkeling.

Een behaald ‘oud’ Diploma Burgerzaken Algemeen, Persoonsinformatiemanagement of Identiteitsmanagement levert vrijstelling op voor de B0 Startersmodule, omdat men heeft aangetoond, door middel van het hebben behaald van de kennismodules uit een ‘oud’
Diploma, dat over die basiskennis wordt beschikt.

Een behaald ‘oud’ diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 met de vaardigheidsmodule V1: Dienstverlening levert (automatisch) vrijstelling op voor V1: Dienstverlening in het Herzien Diplomastelsel Burgerzaken binnen de diplomalijn Basiskennis Burgerzaken, indien het certificaat van V1 niet ouder is dan drie jaar. 

Is een ‘oud’ diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 met V2: Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoeken behaald, dan hoeft de medewerker Burgerzaken geen vrijstelling aan te vragen voor het examen V1: Dienstverlening. In plaats daarvan moet de medewerker een  Werkgeversverklaring aan de NVVB PublieksAcademie overleggen. In deze verklaring geeft de leidinggevende aan dat de medewerker Burgerzaken over voldoende vaardigheden uit de V1: Dienstverleningsmodule beschikt om daarmee vrijstelling voor het examen van V1: Dienstverlening te kunnen verkrijgen.

 

Een ‘oud’ Diploma levert een gedeeltelijke vrijstelling op voor V2 Zelfontwikkeling, in die zin dat een ‘oud’ gediplomeerde enkel een reflectieverslag (huiswerkopdracht) dient aan te leveren op basis van het V2 toetsplan (zonder CGI (Criterium Gericht Interview: eindgesprek). Dit mag ook al een eerder geschreven verslag zijn, als het maar aansluit of sluitend gemaakt wordt op de toetstermen uit het V2 Zelfontwikkeling toetsplan. De beoordeling betreft het doornemen van het reflectieverslag met waar van toepassing een advies door degene die het verslag leest. De beoordeling betreft Voldaan/Niet voldaan. Bij een Voldaan levert het vrijstelling op voor V2 Zelfontwikkeling binnen de diplomalijn Basiskennis Burgerzaken. 

De behaalde vaardigheidsmodule V2 Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoeken levert ook (automatisch) een vrijstelling op voor de herziene module ‘B12 Huisbezoek, van vooronderzoek tot afhandeling’ indien het certificaat van V2 niet ouder is dan drie jaar. 

Met een ‘oud’ Diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 kun jij op deze manier jouw diploma sneller ‘omzetten’ naar een herzien Diploma Basiskennis Burgerzaken (diplomalijn 1), waarbij ook (nog geldige) certificaten van B1a (of M1a), B2 (of M2 en M3), B3 (of M4) en B8 (of M11) benodigd zijn.

Op die manier kom je in de PE-regeling (Permanente Educatie) terecht, waarbij geldt dat je je behaalde Diploma Basiskennis Burgerzaken om de drie jaar kunt actualiseren met een zogenaamd PE-examen (meer informatie over de PE-regeling vind je op de website van de NVVB PublieksAcademie). Ook kun je na het behalen van het diploma 1: Basiskennis Burgerzaken verder in het Diplomastelsel Burgerzaken met opvolgende diplomalijnen op het NLQF-4 of NLQF-6 niveau. Het overzicht van de diplomalijnen uit het Diplomastelsel Burgerzaken vind je ook op de website van de NVVB PublieksAcademie.